Tanie Zaakwaterowanie


Nie masz czasu na przeglądanie ogłoszeń? Zadzwoń pod +48 577 953 377, a nasi pracownicy przygotują darmową i niezobowiązującą ofertę przedstawiającą kilka opcji zakwaterowania.

Jak uzyskać zezwolenie na pracę dla cudzoziemca - poradnik przedsiębiorcy

Jak uzyskać zezwolenie na pracę dla cudzoziemca - poradnik przedsiębiorcy

Zezwolenie na zatrudnienie cudzoziemca następuje na skutek wydania odpowiedniej administracyjnej decyzji przez Wojewodę. Postępowanie zawsze rozpoczyna się od złożenia pisemnego wniosku przez powierzający podmiot, którego celem jest umożliwienie wykonywania pracy cudzoziemcowi. W zezwoleniu określa się jaka praca zostaje powierzona, stanowisko albo rodzaj wykonywanej pracy, a także najniższe wynagrodzenie, wymiar czasowy oraz rodzaj zawartej umowy, która jest przede wszystkim podstawą wykonywania pracy wraz z okresem ważności zezwolenia. Jest ono wymagane, kiedy podejmuje się współpracę w oparciu o umowę o pracę oraz cywilnoprawne umowy. Czekając na otrzymanie zezwolenia trzeba być cierpliwym, ponieważ niektóre wojewódzkie urzędy wydają go w ciągu nawet 6 miesięcy od chwili złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

Zezwolenie typu A - charakterystyka

W odpowiedzi na pytanie: „jak uzyskać zezwolenie na pracę dla cudzoziemca” przede wszystkim trzeba ubiegać się o zezwolenie typu A. Jest ono wydawane dla cudzoziemca, który wykonuje pracę na terenie RP na podstawie zawartej umowy z danym podmiotem posiadający swoją siedzibę bądź miejsce zamieszkania czy też zakład na terytorium Polski. Ten typ zezwolenia potocznie nazywa się przez pracowników pochodzących z Ukrainy - "wojewódzkim zaproszeniem". To jeden z najczęściej uzyskiwanych rodzajów pozwolenia na podjęcie pracy po oświadczeniu wydanym przez Urząd Pracy. Cudzoziemiec posiadający zezwolenie typu A, może legalnie pracować w naszym kraju. Warunkiem do tego jest jednak posiadanie aktualnej i ważnej wizy albo zezwolenia na tymczasowy pobyt w Polsce. Pracodawca wnioskuje o zezwolenie typu A, ponieważ dotyczy ono wyłącznie jednego i konkretnego pracodawcy. Dla innego przedsiębiorstwa będzie już ono nieważne.

Chęć zmiany pracy przez cudzoziemca - o czym warto pamiętać?

Jak uzyskać zezwolenie na pracę dla cudzoziemca w sytuacji, kiedy będzie on chciał zmienić pracę na inną, ale również na terytorium RP? W takiej sytuacji trzeba starać się o kolejne zezwolenie. Jednakże występują także niektóre sytuacje, podczas których zezwolenie jest wciąż ważne mimo zmiany okoliczności. Przykładem może być zmiana nazwy danego dotychczasowego przedsiębiorcy zachowując te same warunki umowy. Zezwolenie jest wydawane na okres jednego roku, ale nie dłużej niż trzy lata, a termin jego ważności można sprawdzić na dokumencie. Niekiedy bywa, iż cudzoziemiec uzyska wizę na krótszy czas niż określona długość zezwolenia typu A. Wtedy niewątpliwie trzeba wyrobić sobie następna wizę adekwatnie do tego samego dokumentu. 

Przedłużenie zezwolenia

Zezwolenie można przedłużyć, jeśli cudzoziemcy pełnią funkcję jako osoba prawna w zarządzie zatrudniającym więcej niż 25 osób na dzień składania wniosku. W tym przypadku zezwolenie można wydać na pracę nie dłużej niż na pięć lat. Innym przypadkiem umożliwiającym przedłużenie zezwolenia jest delegowanie przez zagranicznego pracodawcę, aby zrealizować eksportową usługę. Wtedy można uzyskać przedłużone zezwolenie, ale na okres czasowego delegowania.

Kiedy ubiegając się o przedłużenie zezwolenia na pracę wciąż u tego samego pracodawcy, pracując ciągle na tym samym stanowisku oraz jeśli wniosek nie ma jakichkolwiek formalnych braków, gdyż albo ich nie było, albo zostały już one uzupełnione w czasie to dany pracodawca na terenie Polski może uznać, iż wykonywana przez niego praca jest legalna od chwili złożenia wniosku tylko wtedy, kiedy decyzja o jego przedłużeniu będzie ostatecznie potwierdzona. Do okresu wykonywania legalnej pracy nie można zakwalifikować ewentualnego zawieszenia postępowania. Jeśli chodzi o zezwolenie tylko na sezonową pracę to wydaje się go na określony czas, nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku kalendarzowym.

Zezwolenie na pracę typu A - potrzebne dokumenty

Jakie dokumenty należy złożyć, aby uzyskać zezwolenie na pracę typu A? Przede wszystkim najważniejszy jest oryginał umowy o pracę. Następnie trzeba złożyć druki IMIR, które potwierdzają, iż dany pracodawca regularnie odprowadzał składki z tytułu ubezpieczenia społecznego. Kolejnymi ważnymi dokumentami są kopie paszportu i posiadanych wiz jak również dowód osobisty pracodawcy. Ponadto obowiązkiem każdego ubiegającego się o uzyskanie zezwolenia typu A są firmowe dokumenty takie jak KRS, ewentualnie wydruk z Centralnej Ewidencji, która jest prowadzona przez Ministra Gospodarki. Urząd Pracy również może wydać opinię odnoszącą się do braku możliwości zaspokojenia kadrowych potrzeb na rynku pracy. Na koniec oczywiście w celu uwiarygodnienia konieczne jest złożenie pieczątki firmowej.

Zezwolenie na wykonywanie pracy - opłaty

Każda wysokość danej opłaty uzyskania zezwolenia na pracę cudzoziemca zależy od rodzaju zezwolenia. Przede wszystkim pracodawca musi wpłacić poniższe opłaty takie jak:

- 30 zł - kiedy praca jest sezonowa,
- 50 zł - kiedy czas pracy nie przekroczy okresu 3 miesięcy,
- 100 zł - kiedy czas pracy przekroczy 3 miesiące,
- 200 zł - kiedy pracodawca powierza wykonywanie obowiązków zawodowych cudzoziemcowi z tytułu eksportowej usługi.

Składając wniosek z tytułu przedłużenia zezwolenia cudzoziemcowi, aby wciąż pracował w Polsce trzeba opłacić wskazaną wysokość liczoną jako połowa kwot, które są powyżej określone. Jeśli pracodawca składa wniosek o przedłużenie wykonywania sezonowej pracy przez cudzoziemca to należy jeszcze wpłacić kwotę w wysokości 30 zł.

Podsumowanie

Po uzyskaniu zezwolenia na pracę dla cudzoziemca trzeba przede wszystkim zapewnić mu jeszcze godne i odpowiednie warunki do wypoczynku. Idealnym rozwiązaniem do szukania noclegów pracowniczych  w różnych regionach jest skorzystanie z wyszukiwarki znajdującej się na stronie: TanieZakwaterowanie. Nie tylko pracownik, ale również pracodawca może skorzystać z oferowanych usług i znaleźć kwaterę pracowniczą, która spełni jego wszystkie oczekiwania. Dzięki zamieszczonej mapie można sprawdzić lokalizację noclegu pracowniczego, a wyszukiwarka poda ilość kilometrów pomiędzy szukanym adresem, a lokalizacją kwatery. Na stronie można od razu sprawdzić dokładną cenę, ilość posiadanych łóżek na danym metrażu, a także aktualne zdjęcia wybranych obiektów. Portal ten jest przyjazny dla ludzi szukających właściwych warunków do wypoczynku po pracy. 

Chcesz być na bieżąco? Polub nas na platformie Facebook oraz LinkedIn.


Przeczytaj również:
Na co zwracać uwagę szukając mieszkania dla pracowników?
Co lepsze: wynajęcie domu czy mieszkania dla firmy?
Jakie korzyści daje właścicielowi wynajem mieszkania przez agencję?


Poszukujesz kwater dla pracowników? Sprawdź naszą wyszukiwarkę: https://taniezakwaterowanie.pl/

phone