Tanie Zaakwaterowanie

Posiłki regeneracyjne a zmiany w prawie 2023: co warto wiedzieć?

Posiłki regeneracyjne a zmiany w prawie 2023: co warto wiedzieć?

Nic tak nie podnosi morale pracownika wykonującego pracę w szczególnie uciążliwych warunkach, jak ciepły obiad, pozwalający dostarczyć energii na resztę dnia. Posiłki regeneracyjne są ostatnio gorącym tematem, a to w związku ze zmianami w prawie, w tym zarówno kodeksie pracy, jak i rozporządzeniu MRiPS w wersji z 9 sierpnia 2023 roku. Co powinien wiedzieć pracodawca, który zatrudnia osoby pracujące w uciążliwych warunkach, a co pracownik, któremu przysługują posiłki regeneracyjne? Przepisy od 1 września 2023 roku stały się korzystniejsze dla jednych i drugich. Sprawdźmy to.


Spis treści, czyli co znajdziesz w artykule:

  • Posiłki regeneracyjne: przepisy ogólne
  • Posiłki regeneracyjne: kodeks pracy
  • Posiłki regeneracyjne: ustawa i zmiany w prawie
  • Posiłek regeneracyjny: dla kogo?
  • Posiłki regeneracyjne: temperatura w pracy
  • Porada dla pracodawcy: posiłki regeneracyjne

Posiłki regeneracyjne: przepisy ogólne

Nieodzownym elementem pracy w uciążliwych warunkach powinien być dostęp do zapewnionego przez pracodawcę ciepłego posiłku. W powszechnej terminologii takie pracownicze dania funkcjonują pod nazwą posiłki regeneracyjne. Przepisy dot. posiłków regeneracyjnych można znaleźć w kodeksie pracy, a konkretnie kwestia ta jest regulowana przez art. 232. Najnowsza wersja artykułu pochodzi z 31 lipca 2023 roku.

Posiłki regeneracyjne: kodeks pracy

Gdy chcemy wiedzieć, w jaki sposób i komu pracodawca musi zapewnić posiłki regeneracyjne kodeks pracy jest pierwszym aktem prawnym, do którego powinniśmy zajrzeć. Zgodnie z wersją art. 232 aktualną w październiku 2023 roku, pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom, których zatrudnia w warunkach szczególnie uciążliwych, stosowne posiłki i napoje w formie nieodpłatnej, gdy jest to konieczne ze względów profilaktycznych.

W art. 232 kodeksu pracy figuruje zapis mówiący o tym, iż Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi zarówno rodzaje owych posiłków i napojów, jak również wymagania, które powinny spełnić i przypadki oraz warunki ich wydawania.

Posiłki regeneracyjne: ustawa i zmiany w prawie

Posiłki regeneracyjne ustawa” - to hasło jest wpisywane w wyszukiwarkę przez pracodawców znacznie częściej po 1 września 2023 roku. Szukają oni informacji o tym, jakie zmiany w prawie nastąpiły od początku września w obszarze posiłków regeneracyjnych i chcą wiedzieć, jak księgować koszty z tym związane.

Pod koniec sierpnia br. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie MRiPS w brzmieniu z dnia 9 sierpnia 2023 roku, które zmienia rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Cel tej noweli to przede wszystkim podwyższenie kwoty wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia rentowe i emerytalne kwot, jakie pracodawca przeznacza na posiłki regeneracyjne dla swoich pracowników.

Kwota zwolnienia benefitu pracowniczego z oskładkowania ZUS wzrosła od 1 września 2023 roku z 300 zł do aż 450 zł. Eksperci przyjęli tę zmianę z entuzjazmem i ocenili, że przełoży się ona na duże oszczędności tak po stronie pracownika, jak i pracodawcy. Ten pierwszy zaoszczędzi rocznie na składkach zusowskich 1070 zł, natomiast ten drugi do 1106 zł, licząc od pojedynczego pracownika.

Dla firm, które ze względu na specyfikę pracy są zobowiązane oferować pracownikom posiłki regeneracyjne ustawa, a właściwie rozporządzenie, jest zatem bardzo korzystnym rozwiązaniem.

Dzienna kwota dofinansowania dla posiłków regeneracyjnych wyniesie ok. 22 zł na jednego pracownika. Zgodnie z wykładnią przepisów, zwolnieniu z podstawy wymiaru składek ZUS podlegają nie tylko gotowe posiłki i przetworzone produkty nadające się do bezpośredniego spożycia, ale również talony, bony żywieniowe, kupony, które uprawniają do nabycia takiego posiłku w restauracjach i innych punktach gastronomicznych.

Posiłek regeneracyjny: dla kogo?

Gdy tylko nadchodzą chłodniejsze dni, w wyszukiwarce Google wzrasta popularność fraz „posiłek regeneracyjny dla kogo” i „posiłek regeneracyjny od ilu stopni”. Wielu pracowników chce wiedzieć, czy to właśnie im przysługuje posiłek regeneracyjny w pracy, a także jakie warunki muszą panować, by obowiązek ten powstał.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, pracodawca ma obowiązek zapewnić posiłki regeneracyjne pracownikom wykonującym prace związane z wysiłkiem fizycznym, który powoduje efektywny wydatek energetyczny w ciągu zmiany roboczej na poziomie powyżej 2000 kalorii u mężczyzn i 1100 kalorii w przypadku kobiet. Nieco inaczej wygląda kwestia tego, komu przysługuje posiłek regeneracyjny w okresie zimowym. To zrozumiałe, albowiem właśnie zimą organizm jest narażony na szczególny wydatek energetyczny podczas pracy fizycznej. Komu więc będzie się należał posiłek regeneracyjny zimą?

Tak jak powyżej, posiłek regeneracyjny w okresie zimowym należy się kobietom i mężczyznom wykonującym prace fizyczne w uciążliwych warunkach, zmienia się jednak dolna granica wydatku energetycznego w ciągu zmiany roboczej. Szerzej omówimy to w osobnym akapicie.

Posiłki regeneracyjne: temperatura w pracy

Gdy chodzi o to, komu należą się posiłki regeneracyjne temperatura w pracy ma niezwykle istotne znaczenie. Rozporządzenie Rady Ministrów precyzuje, jakie warunki muszą panować w pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz, by pracownikowi należał się posiłek regeneracyjny.

W przypadku mężczyzn i kobiet pracujących fizycznie w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie przez wzgląd na czynniki technologiczne utrzymuje się stała temperatura poniżej 10 stopni Celsjusza lub wskaźnik obciążenia termicznego jest wyższy niż 25 stopni Celsjusza, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom posiłek regeneracyjny, gdy wydatek energetyczny podczas zmiany roboczej wynosi powyżej 1500 kalorii (u mężczyzn) i powyżej 1000 kalorii (u kobiet).

Gdy prace są wykonywane na otwartej przestrzeni, pracodawca musi zapewnić posiłki regeneracyjne w okresie zimowym, tj. od 1 listopada do 31 marca, gdy efektywny wydatek energetyczny w czasie zmiany roboczej wynosi ponad 1500 kalorii dla pracownika płci męskiej i ponad 1000 kalorii dla pracownika płci żeńskiej.

Po ilu godzinach pracy przysługuje posiłek regeneracyjny? Zgodnie z rozporządzeniem RM, posiłki regeneracyjne powinny być wydawane w czasie regulaminowych przerw w pracy, w praktyce po mniej więcej 3-4 godzinach pracy.

Porada dla pracodawcy: posiłki regeneracyjne

Jeśli jesteś pracodawcą i zainteresował Cię temat tego artykułu, a także zastanawiasz się, jak w tani, zdrowy i prosty sposób dostarczyć posiłki regeneracyjne swojej załodze, postaw na catering pracowniczy. Oferujemy zdrowe i dobrze zbilansowane posiłki regeneracyjne dla firm z województwa śląskiego, w tym z Katowic. Więcej szczegółów na temat oferty można znaleźć tutaj: https://taniezakwaterowanie.pl/catering-pracowniczy.htm.

Przeczytaj również: 
5 sposobów na uczynienie kwatery pracowniczej bardziej funkcjonalną
Czy kwatery pracownicze wypełnią lukę na rynku wynajmu po najemcach prywatnych?
Jak tanio wyposażyć kwatery pracownicze?

Poszukujesz kwater dla pracowników? Sprawdź naszą wyszukiwarkę: https://taniezakwaterowanie.pl/

 


phone